17

lut

2014

AGMARYS sp. z o.o.

Spółka AGMARYS sp. z o.o. / siedziba Łódź

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000346863
 • REGON – 100824838
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2010-01-21

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy AGMARYS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Łódź

Ulica – Eugeniusza Bodo 27

Miejscowość – 92-340 Łódź

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.7514
Długość geogr. – 19.5254

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 13.95.Z Produkcja włóknin i wyrobów wykonanych z włóknin, z wyłączeniem odzieży

PKD 2 – 17.21.Z Produkcja papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury

PKD 3 – 17.29.Z Produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury

Dane wpisane do KRS

17

lut

2014

ARRR sp. z o.o.

Spółka ARRR sp. z o.o. / siedziba Słone

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393995
 • REGON – 80642420
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-19

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-21

Dane adresowe firmy ARRR sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Słone

Ulica – Ułańska 4

Miejscowość – 66-008 Świdnica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.908535
Długość geogr. – 15.3654

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.11.Z Drukowanie gazet

PKD 2 – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 3 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

Dane wpisane do KRS

17

lut

2014

MADU SC sp. z o.o.

Spółka MADU SC sp. z o.o. / siedziba Wrocław

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393668
 • REGON – 21677226
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-16

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-19

Dane adresowe firmy MADU SC sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wrocław

Ulica – Treski 9

Miejscowość – 51-118 Wrocław

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.136251
Długość geogr. – 17.040826

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

PKD 2 – 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych

PKD 3 – 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Dane wpisane do KRS

17

lut

2014

MASHUP MEDIA sp. z o.o.

Spółka MASHUP MEDIA sp. z o.o. / siedziba Wieliczka

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393460
 • REGON – 121868288
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-16

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-19

Dane adresowe firmy MASHUP MEDIA sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Wieliczka

Ulica – Aywasa 12

Miejscowość – 32-020 Wieliczka

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 49.961451
Długość geogr. – 20.0871

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 18.12.Z Pozostałe drukowanie

PKD 2 – 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

PKD 3 – 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

Dane wpisane do KRS

15

lut

2014

PRO-EKOL sp. z o.o.

Spółka PRO-EKOL sp. z o.o. / siedziba Skrzynno

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393189
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-18

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy PRO-EKOL sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Skrzynno

Ulica – 174

Miejscowość – 98-311 Ostrówek

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.3342
Długość geogr. – 18.70576

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych

PKD 2 – 01.24.Z Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych

PKD 3 – 01.25.Z Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów

Dane wpisane do KRS

13

lut

2014

APTEKA PRYWATNA „VITAL” Z. DOMICZ, K. NIEMCZEWSKA sp.j.

Spółka APTEKA PRYWATNA „VITAL” Z. DOMICZ, K. NIEMCZEWSKA sp.j. / siedziba Gliwice

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393556
 • REGON – 272083297
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-17

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy APTEKA PRYWATNA „VITAL” Z. DOMICZ, K. NIEMCZEWSKA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Gliwice

Ulica – Krzywa 1

Miejscowość – 44-100 Gliwice

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.31365
Długość geogr. – 18.61732

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 21.20.Z Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych

PKD 2 – 47.73.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

PKD 3 – 47.74.Z Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Dane wpisane do KRS

13

lut

2014

WORK4YOU sp. z o.o.

Spółka WORK4YOU sp. z o.o. / siedziba Biała Parcela

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393813
 • REGON – 101265861
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-17

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy WORK4YOU sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Biała Parcela

Ulica – 5A

Miejscowość – 98-350 Biała

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.262945
Długość geogr. – 18.433825

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 2 – 01.2 Uprawa roślin wieloletnich

PKD 3 – 01.4 Chów i hodowla zwierząt

Dane wpisane do KRS

12

lut

2014

AGRO BIO sp. z o.o.

Spółka AGRO BIO sp. z o.o. / siedziba Sławkowo

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000391969
 • REGON –
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-18

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy AGRO BIO sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Sławkowo

Ulica – 15

Miejscowość – 11-400 Kętrzyn

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.058716
Długość geogr. – 21.38102

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie

PKD 2 – 01.2 Uprawa roślin wieloletnich

PKD 3 – 01.30.Z Rozmnażanie roślin

Dane wpisane do KRS

10

lut

2014

RYWAL sp. z o.o. sp.k.

Spółka RYWAL sp. z o.o. sp.k. / siedziba Rzeszów

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393917
 • REGON – 180754535
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-08-18

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy RYWAL sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Rzeszów

Ulica – Architektów 1 45

Miejscowość – 35-082 Rzeszów

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.014488
Długość geogr. – 21.97448

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 23.6 Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu

PKD 2 – 41.1 Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

PKD 3 – 41.2 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

Dane wpisane do KRS

04

lut

2014

CENTRUM BIOTECHNOLOGII sp. z o.o. sp.k.

Spółka CENTRUM BIOTECHNOLOGII sp. z o.o. sp.k. / siedziba Złotniki

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393583
 • REGON – 301891575
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-08-18

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy CENTRUM BIOTECHNOLOGII sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Złotniki

Ulica – Krzemowa 1

Miejscowość – 62-002 Suchy Las

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 52.493124
Długość geogr. – 16.86052

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

PKD 2 – 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

PKD 3 – 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Dane wpisane do KRS

04

lut

2014

HERZ 24 sp. z o.o. sp.k.

Spółka HERZ 24 sp. z o.o. sp.k. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393810
 • REGON – 221557042
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-08-17

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy HERZ 24 sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Trzy Lipy 3

Miejscowość – 80-172 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.350056
Długość geogr. – 18.600294

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

PKD 2 – 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

PKD 3 – 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników

Dane wpisane do KRS

02

lut

2014

EURO STYL DEVELOPMENT sp. z o.o. EURO STYL GAMMA S.K.A.

Spółka EURO STYL DEVELOPMENT sp. z o.o. EURO STYL GAMMA S.K.A. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393597
 • REGON – 221493299
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-18

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy EURO STYL DEVELOPMENT sp. z o.o. EURO STYL GAMMA S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Kielnieńska 123B 1

Miejscowość – 80-299 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.423801
Długość geogr. – 18.4582

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

01

lut

2014

OVER GROUP sp. z o.o. sp.k.

Spółka OVER GROUP sp. z o.o. sp.k. / siedziba Łask

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393770
 • REGON – 101268658
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-08-17

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy OVER GROUP sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Łask

Ulica – Warszawska 65

Miejscowość – 98-100 Łask

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.6108
Długość geogr. – 19.142395

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

PKD 2 – 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych

PKD 3 – 20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

Dane wpisane do KRS

31

sty

2014

UNIT TWO JET ENERGY sp. z o.o. sp.k.

Spółka UNIT TWO JET ENERGY sp. z o.o. sp.k. / siedziba Kraków

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393589
 • REGON – 121867797
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-08-17

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy UNIT TWO JET ENERGY sp. z o.o. sp.k.

Siedziba rejestrowa – Kraków

Ulica – Juliusza Lea 100 19

Miejscowość – 30-058 Kraków

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.07098
Długość geogr. – 19.91394

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 19.20.Z Wytwarzanie i przetwarzanie produktów rafinacji ropy naftowej

PKD 2 – 35.11.Z Wytwarzanie energii elektrycznej

PKD 3 – 35.12.Z Przesyłanie energii elektrycznej

Dane wpisane do KRS

30

sty

2014

EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO STYL BETA S.K.A.

Spółka EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO STYL BETA S.K.A. / siedziba Gdańsk

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393824
 • REGON – 221493721
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-17

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy EURO STYL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ EURO STYL BETA S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Gdańsk

Ulica – Kielnieńska 123B 1

Miejscowość – 80-299 Gdańsk

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.423801
Długość geogr. – 18.4582

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków

PKD 2 – 46 Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

PKD 3 – 47 Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi

Dane wpisane do KRS

21

sty

2014

ADARPOS sp. z o.o.

Spółka ADARPOS sp. z o.o. / siedziba Dębica

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393762
 • REGON – 180755055
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-17

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy ADARPOS sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Dębica

Ulica – Rzeszowska 76

Miejscowość – 39-200 Dębica

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.048092
Długość geogr. – 21.423849

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

PKD 3 – 26.20.Z Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych

Dane wpisane do KRS

18

sty

2014

LAN-SERVICE DRUCIS DOMAGAŁA CENTAŁA sp.j.

Spółka LAN-SERVICE DRUCIS DOMAGAŁA CENTAŁA sp.j. / siedziba Sopot

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393801
 • REGON – 221492992
 • NIP –

Forma prawna – spółki jawne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-17

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy LAN-SERVICE DRUCIS DOMAGAŁA CENTAŁA sp.j.

Siedziba rejestrowa – Sopot

Ulica – 3 Maja 11 2

Miejscowość – 81-728 Sopot

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 54.441582
Długość geogr. – 18.570339

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 42.22.Z Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

PKD 2 – 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych

PKD 3 – 43.39.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

Dane wpisane do KRS

14

sty

2014

BIO-WAY sp. z o.o. S.K.A.

Spółka BIO-WAY sp. z o.o. S.K.A. / siedziba Mielec

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000394106
 • REGON – 180756630
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowo-akcyjne

Data ostatniego wpisu – 2011-08-19

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-21

Dane adresowe firmy BIO-WAY sp. z o.o. S.K.A.

Siedziba rejestrowa – Mielec

Ulica – Ul. Przemysłowa 16 8

Miejscowość – 39-300 Mielec

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 50.280369
Długość geogr. – 21.430429

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 1 Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

PKD 2 – 2 Leśnictwo i pozyskiwanie drewna

PKD 3 – 3 Rybactwo

Dane wpisane do KRS

13

sty

2014

HUGER sp. z o.o.

Spółka HUGER sp. z o.o. / siedziba Kalisz

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393734
 • REGON – 301891977
 • NIP –

Forma prawna – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Data ostatniego wpisu – 2011-08-18

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-20

Dane adresowe firmy HUGER sp. z o.o.

Siedziba rejestrowa – Kalisz

Ulica – Wodna 7

Miejscowość – 62-800 Kalisz

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 51.760485
Długość geogr. – 18.047

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 26.11.Z Produkcja elementów elektronicznych

PKD 2 – 26.12.Z Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych

PKD 3 – 26.30.Z Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego

Dane wpisane do KRS

11

sty

2014

BORUTA I WSPÓLNICY sp.k.

Spółka BORUTA I WSPÓLNICY sp.k. / siedziba Szczecin

Numery rejestrowe

 • KRS – 0000393937
 • REGON – 321098430
 • NIP –

Forma prawna – spółki komandytowe

Data ostatniego wpisu – 2011-08-19

Data ogłoszenia wpisu – 2011-09-21

Dane adresowe firmy BORUTA I WSPÓLNICY sp.k.

Siedziba rejestrowa – Szczecin

Ulica – Michała Kleofasa Ogińskiego 15

Miejscowość – 71-431 Szczecin

Położenie na mapie

Szerokość geogr. – 53.43998
Długość geogr. – 14.5411

Wiodący rodzaj działalności

PKD – 58 Działalność wydawnicza

PKD 2 – 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzialalność powiązana

PKD 3 – 64 Finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Dane wpisane do KRS

Next page →